CPC forbud Di-isononyl ftalat i leker, pleie produkter

Amerikanske Consumer Product Safety Commission stemte 3-2 på en endelig regel som ville forby bruk av visse ftalat myknere, i cluding di-isononyl ftalat (DINP), i barn leker og barn-omsorg elementer.

Den siste regelen gjør perma-nent en midlertidig forbud mot DINP som hadde begrensede den kjemiske brukes i leker eller produkter som kan plasseres i barnas munn. Men er den siste regelen ex-panded mot DINP i alle barna-barna leker og barn-omsorg elementer.

Andremyknereforbudt i den siste regelen di-isobutyl ftalat (DIBP), di-n-pentyl ftalat (DPENP), di-n-heksyl ftalat (DHEXP) og dicy clohexyl ftalat (DHCP). Den siste regelen heiser midlertidige restric-sjoner på di-n-octyl ftalat (DNOP) og di-isodecyl phtha slutten (DIDP) fordi de fant ikke for å være antiandrogenic.

Begrenset kjemikaliene har blitt knyttet til hormon disrup-sjon og andre helseproblemer hos barn, inkludert potensielle skadevirkninger på mannlige repro-ductive systemer.

Den forbruker produktet sikkerhet forbedring Act av 2008 utestengt di(2-ethylhexyl) ftalat (DEHP), Dibutylftalat (DBP) og butyl benzyl ftalat (BBP).

Loven må deretter com-oppdraget med å studere virkningene av ftalater og ftalat alterna-tives barn. Studien førte til en rapport i 2014 og midlertidig forbud, men en endelig avstemning på mat-ter ble forsinket inntil nå.

Permanent inkludering av DINP ble utspurt, som noen sier det utgjør mindre risiko fordi dens antiandrogenic effekter på lavere nivåer enn det andre phtha-lates. Men fant Kommisjonen at det bidra til cu-mulative risiko.

ACC MOTSETTER AVGJØRELSE

Den amerikanske kjemi Council (ACC) har reagert ved å si at beslutningen om å begrense DINP motsier etablerte vitenskap.

"DINP er en av de mest thor-oughly studerte forbindelser i verden," sa ACC i en uttalelse. "Det har blitt vurdert av mange internasjonale scien-lighet paneler i flere tiår, og konklusjonene er i hovedsak det samme hver gang: DINP, som gjeldende-ly brukes i kommersielle og con-sumer produkter, utgjør ikke en risiko for helse på typiske eksponeringsnivåer."

Eastman kjemiske, BASF og ExxonMobil er de tre store plasticizer produsentene i USA. ExxonMobil produserer DINP.

DINP and certain other plasticizers have been banned from toys.png

DINP og visse andre myknere har blitt utestengt fra leker