EBB oppfordrer Argentina Biodiesel Penger innen årsslutt

04 Des 18, 15:00 - Biobrensel, Biodiesel, Politikk, Beskatning og royaltiesBrussels, 4. desember (Argus) - EU bør pålegge en endelig utligningstoll på import av "subsidiert" argentinsk biodiesel før årsskiftet, ifølge produsentorganisasjon European Biodiesel Board (EBB).

"Vi har hatt massiv skade fra Argentinas subsidier de siste 18 månedene. Så endelig godkjenning av endelige plikter bør komme så snart som mulig," sa generalsekretær Raffaello Garofalo, EBB.

Garofalo håper at EUs handelsforsvarsutvalg, sammensatt av EU-tjenestemenn, kunne formelt godkjenne utligningstollar den 18. desember eller på et neste møte i januar 2019. Han sa at et stort, stort flertall av EU-landene vil stemme for å støtte kommisjonens forslag til plikter satt til 26,2 pct for Louis Dreyfus, 25 pc for Group Renova, 33,4 pc for Group T6 og for en "alle andre selskapers gruppering, og 28,2 pc for COFCO Argentina og Cargill SACI.

Kommisjonen lanserte sin antisubsidieundersøkelse i januar 2018 på grunnlag av en EBB-klage.

EBB venter, i "neste dager", en beslutning fra kommisjonen om å undersøke påstått subsidiert biodieselimport fra Indonesia.

"Det er ikke bare Argentina. Indonesia har veldig store subsidier for biodieselprodusenter. Det er avgjørende for vår bransje," sa Garofalo til Argus.


ZHEJIANGJIAAO ENPROTECH STOCK CO., LTD

Legg til: No.1 Economic & Development Zone, Tongxiang, Zhejiang, Kina

Kontakt: Grå Li

Grå LI Mobile: 0086-15888317761

Kontakt: Joey Deng

Joey Deng Mobile: 0086-13763320723

TEL: 86-573-88623097

Faks: 86-573-88623119

E-post: forespørsel@jiaaohuanbao.com