Stearinsyre lagringsmetode

1.200 type stearinsyre med kartong emballasje. 800 magnesiumstearat, med vevde plastpose. Oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted.

2. tilgjengelig kartong eller vevd bag med plastpose. Hver boks (bag) netto vekt 25 kg eller 50kg.

3. lagre på et kjølig, tørt, godt ventilert sted, betale oppmerksomhet fra brann kilde og oksiderende. Som en generell kjemisk lagring og transport.