Handlingsprinsippet for kaldt motstandsdyktiggjøringsmidler

(1) når plastmidlet smelter sammen med harpiks, små molekyler. Prinsipp for mykneringsmidler settes inn i polymerkjeden, svekker tiltrekningen mellom polymerkjeder, økende virkninger av myknerprinsippet øker avstanden mellom dem, økningen av mobile polymerkjeder kan være. Reduser innfestingen mellom polymerkjeder, harpiksen ved lav temperatur kan produsere glassovergang for å øke plastplastikken. Det kan ses at handlingsprinsippet for kaldt motstandsdyktige myknere er en viktig årsak til motstanden mot mykning ved gravitasjon og innfesting av polymerkjeder.

(2) polymerens molekylære struktur påvirker også polymerkjedene mellom tyngdekraften, spesielt egenskapene til hver gruppe av polymerkjedene, store kraftkjeder med sterke polare grupper, med molekylære kjede-ikke-polare gruppeinteraksjoner for å lage sterk polar Grupper av polymeren er lett å støpe. Du kan legge kald-resistent mykner, doaa polar grupper med polymer polar gruppe interaksjoner, og dermed svekke tiltrekningen mellom polymer, også nådd formålet med mykner.