Tilsetning av Epoxy Soyabønne olje forbedrer vannmotstanden av vannbåren polyuretan film

Tilsetning av epoksy soyaolje forbedrer vannmotstanden til den vannbårne polyuretanfilmen. For denne kunnskapen bør vi forstå at innføringen av hydrofile grupper i utarbeidelsen av anionisk vannbåren polyuretan reduserer vannmotstanden til polyuretanfilmen. , Gjennom den interne krysskoblingen av epoksy soyaolje kan polyuretanmolekylærkjeden danne en delvis kryssbundet struktur, og det langkjedede hydrofobe segmentet kan innføres for å forbedre vannmotstanden og løsemiddelresistensen. Hvert epoksy soyaoljemolekyl har ~ 4 epoksygrupper, som kan reagere med - NCO-grupper for å danne en delvis krysskoblet nettverksstruktur, noe som i stor grad forbedrer den generelle ytelsen.


I tillegg bør vi også merke oss at etter hvert som innholdet av epoksy soyaolje øker, øker graden av krysskobling av polyuretansystemet, og de mekaniske egenskapene og vannmotstanden til vannbåren polyuretan øker. Innføringen av krysskoblingsstruktur vil imidlertid øke systemets viskositet for fort i det tidlige stadiet, og det er lett å produsere gelfenomen.