Hva er funksjonene til myknere i gummiprodukter

Mykgjørere brukes mye i gummiprodukter på grunn av deres gode effekter, lave doseringer, høye absorpsjonshastighet, god kompatibilitet med gummi og lav flyktighet. Da vet du at myknere brukes i gummiprodukter. Hva gjør den?


Fra forskjellige perspektiver er det mange typer myknere i gummiprodukter. Imidlertid har de samme myknere som brukes i gummiprodukter omtrent samme effekt. De spesifikke myknende effektene er som følger, vi kan ta en titt.

  

1. Rollen i gummiprosessering. Plastifiseringen av gummi betyr at tilsetning av visse stoffer til gummien kan redusere kraften mellom gummimolekylene, og derved redusere glassovergangstemperaturen til gummien, noe som gjør gummi plast og væske, og letter formingsoperasjoner som rulling og ekstrudering, og forbedring av gummi Behandlingsteknologi forbedrer passeringshastigheten og dimensjonsstabiliteten til gummiprodukter, reduserer energiforbruket og forbedrer blandingseffektiviteten.

  

2. Rollen til gummistikk og blanding. Forbedre visse fysiske og mekaniske egenskaper til vulkaniserende stoffer, for eksempel å redusere hardhet og strekkbelastning, gi høyere elastisitet og lavere varmeutvikling, forbedre kuldebestandighet, etc., og også forbedre motstanden mot reversjon og varmebestandighet hos vulkaniserende stoffer. smøre- og spredningsfunksjoner, og kan brukes i myknings- og blandingsprosessen av naturgummi og syntetisk gummi.

  

3. Rollen i blanding av gummi. Det kan fremme spredning av fyllstoffer og andre tilsetningsstoffer, forkorte blandesyklusen, redusere blandingens energiforbruk og redusere gummivarmegenerering. Brukes i gummiprosessering, det kan forbedre ekstruderingsytelsen til gummi, øke ekstruderingshastigheten og glattheten til halvfabrikata.